INSPIRES Sp. z o. o. wraz z partnerami projektu: Stowarzyszeniem Obszarów Wiejskich Podlasie i Europejskim Domem Spotkań-Fundacja Nowy Staw realizuje projekt pt. „Klub Integracji Społecznej „Aktywni razem”” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji : 01.10.2018r. - 30.11.2019r.

Celem projektu jest podwyższenie aktywności społeczno-zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia przez 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego z pow. grajewskiego,białostockiego,m.Białystok,łomżyńskiego,kolneńskiego woj.podlaskiego przez założenie i funkcjonowanie KIS na terenie gminy Radziłów.