Rekrutacja

Okres rekrutacji Uczestników projektu- 01.10.2018r.- 30.04.2019r.

Do projektu zapraszamy:

kobiety i mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu wielokrotnego wykluczenia:

  • osoby korzystając z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej określone w art.7ust. z dn.12.03.2004r.o pomocy społecznej
  • osoby o których mowa w art.1 ust.2 z dni 13.06.2003r. o zatrudnieniu socjalnym

w szczególności:

  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby korzystające z PO PŻ
  • Kobiety
  • osoby o niskich kwalifikacjach

Rekrutacja ma za zadanie wyłonienie 80os.(52K,28M)(6gr x 13/14os.)  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu wielokrotnego wykluczenia z  pow.grajewskiego,białostockiego,m.Białystok,łomżyńskiego,kolneńskiego woj.podlaskiego.

Dokumenty do pobrania
– regulamin projektu, w tym regulamin rekrutacji
– regulamin Klubu Integracji Społecznej
– formularz zgłoszeniowy
– oświadczenie
– oświadczenie kandydata